चहा शेर केल्ती

त्या JNU च्या आझादीच्या हि आधी
कधी तरी आधी
तू म्हटला होता
‘कुणी शाहीर रांडचा, गाणं आझादीच गातोया’
मध्ये लाट आल्ती आझादी आझादी म्हणाऱ्यांची
पण पोकळ, कधी कळलीच नाही होती त्यांना आझादी तर कायच म्हणावं मी
पण तुझ्या तोंडून ऐकलेली हि ओळ
अजूनही शहारे आणत आहेत
ऑफिस च्या कोपऱ्यात बसून लिहतोय मी हे आता
तूच म्हटला होता, ‘जिवंत रहा, जिवंत रहाणेच लढाई आहे’
आणि तूच गेलास.
तुझ्यातला कवी सांगायला, शाहीर सांगायला, विद्रोहीपणा तुझ्यातला सांगायला बरेच आहेत
मी तुझ्यातला माणूस सांगीन
वडापाव आणि चहा शेर केल्ती आपण
ते सांगीन
तू दिलेले मुंबईचे धडे, आज खूप आठवत आहेत
तू केलेले कॉल आठवत आहेत
त्या सगळ्या आठवणी सांगेन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *