तुका-चार्वाक जिंदाबाद

भारतीय दर्शनातील बुद्ध, चार्वाक आणि महावीर यांची धारणा लोकप्रिय असून सुद्धा यांच्यावर ब्राह्मण तत्वांनी विजय मिळवलेला दिसतो. परलोक, आत्मा, श्रद्धा, यांना स्थान न देणारी विचारसरणी परंपरा, ईश्वर, अस्तित्व यात अडकलेला आहे. चार्वाक तर वेदांना धूर्त म्हणून अवैदिक परंपरेला केंद्रस्थानी ठेवून नीती स्वताच स्वयंपूर्ण, असेही म्हणतो. एका युगाचा प्रतिनिधी तुकाराम अवैदिक परंपरेला आणि समस्थ मानव जातीला संबोधून म्हणतो कि,

रे रंजले, गांजले
त्यासी म्हणे अपुले
तोचि साधू ओळखावा
देव तेथेचि जाणावा

गोर गरीब, पिडलेले, छड्लेल्यांना ओळखनाराच चार्वाकाची नीती आणि अवैदिक्ता दाखवत असते. तुकोबा जेवढा शुद्र ती शूद्रांचा होता, तेवढा ब्राह्मणांचा कधीच न्हवता. मराठा-कुणबी अंध पणाने तुकारामाची पूजा अर्चा करतात, त्याच प्रकारे चार्वाकाची करत नाहि. त्यात युगाचा हि फरक, आणि जगण्याचाही, चाली ढालीचाही. मराठी-कुणबी सुधारलेत म्हणून पूजा-अर्चा करतात’, अस म्हटलं तरी वावग नाही. पिडलेले, शोषित मराठा-कुणबी पण त्याला कारणीभूत भारतात झालेल्या प्रतीक्रांत्या आहेत. भारतात झालेल्या बहुन्तांशी प्रतीक्रांत्या या ब्राह्मण विरुद्ध क्षत्रिय होत्या, त्याचा परिणाम शुद्रांवर झाला आणि शूद्रांना अस्पृश्यता न्हवती (तसी ती कुणालाच नकोय..) म्हणून ते वैदिक रित्या नीती गहाण ठेवून पूजा अर्चा करू लागले. अत्मापिडीत तुकोबा अपभ्रंश होत होत मूर्ती-व्यक्तीपुजेचा ‘संत तुकाराम’ झाला. तो पर्यंत नास्तिकवादी चार्वाक चर्चेतन, मौखीक्तेतन बाद झाला, गायब झाला.
चार्वाक तुकोबा जातीधर्मा पलीकडे चिंतन करतात, तर तत्कालीन कोंडी फुटते. पण प्रतीक्रांत्या आहेतच. बाबासाहेब म्हणून गेलाय, ‘चार्वाक तुकोबा प्रंचड ताकदीचे आणि युद्धखोर आहेत’.
युद्धखोर-बंडखोर तुका, चार्वाकाची ‘नीती’ या संकल्पनेला समोर ठेवून

“पापाची वासना नको दावू डोळा
त्याहुनी आंधळा बराच म”

तुका-चार्वाक जिंदाबाद!!
थोड अवांतर – समकालीन काळात पाप, वासना आणि आंधळा आलय म्हणून जनता ‘sexuality’ बाबतीत लिहिलंय अस म्हणतील.

26th January 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *