धूसरलेल्या कल्पना

स्वाभाविक रित्या चाललेल्या बऱ्याच कल्पना
धूसर होतात.
धूसरलेल्या कल्पना मग छळतात.
त्यांच्या चालण्याचा त्वेष तेवढाच जोरदार,
ज्या अर्थाने त्यांचा जन्म झालाय.
धूसरलेल्या कल्पना जेव्हा छळालाच जन्म देतात,
मग त्या स्वाभाविक कशा?
लोचा झालाय ना राव, अन तुम्ही म्हणत आहेत ‘चालतंय कि’,
नाही चालणार, धूसरलेल्या कल्पना नाही चालणार.
छळ थांबवा.
मलाही छळता येतं, लक्षात घ्या.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *