बुद्धत्व.

तुझ्या वर उनाट सुनाट थिअऱ्या
लयी भन्नाट काम
डोकं सुन्न झालंय
म्हणजे उठून सुटून बुद्धा हे म्हटलं असेल का कि ते…
तुझ्या जिन्याच्या लढाईतील पेच प्रसंग पाठ करायची गरज नाही ठेवत मी
तू क्षणो क्षणी माझा वाटतो.
कबीराच्या गाण्यात आणि तुकाच्या अभंगात पण.
तू वाटचाल.
पण थिअऱ्या?
कबिरचं गाणं, तुकाचा अभंग असतांना गरज काय होती?
गरज यासाठी कि तू कुठे हि कसाही भेटतोस.
वाचतांना, ऐकतांना किंवा मग काहीहि करतांना;
जाणीव निर्माण करतोस.
खात्री करावीशी वाटते,
जेव्हा ज्ञान निर्मिती एवढी अवाढव्य आहे.
तू दिलेलं सौंदर्य swiped झालं या भू-प्रदेशातनं आणि विस्तावल आजूबाजूच्या गडबडीत.
या भू-प्रदेशात माणसाला अक्कल असते?
हि भावना पण संपवली इथल्या ठेकेदारांनी, जातीच्या आणि वर्गाच्या.
विश्वास न्हवता जो पर्यंत सौंदर्य पुन्हा पैदा होत सोवर.
लोकविलक्षण बाबासाहेब पुन्हा तो विश्वास पैदा करतात;
आमच्यातला विश्वास जागृत करतात.
Viplov म्हणतो तू लोकशाही.
तू लोकशाही म्हणजे काय?
तू लोकशाही, आमच्यातला गारद झालेला विश्वास जागृत करण्याचं हत्यार, साधन, शास्त्र (टूल)
तू दिलेलं सौंदर्य आमचा विश्वास
तू आमचा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *