महारवाड्याची बुद्ध पौर्णिमा

दुनियाभराचे गळे कापून
गल्ले भरायचेत.
जातीतल्याच गरिबांना लुटायचे.
लालच दाखवून त्यांना
भर उन्हाळयात,
मोठी ने पाणी भरायला लावायचे.
आणि बुद्ध पूर्णिमेच्या दिवशीच
त्याच जनतेला खीर वाटायची.
करुणेला लाज वाटेल
असं बोलूनहि दाखवायचं
तरी दिमाखात
वाघ भीमाचा सोताला समजून
मान गल्ली बोळ्यात
मिरवायची.
खाजायला अन
लाल करायला दोन चार
पालतू
बुद्धिवादी, मध्यम वर्ग
पण ठेवायचेत, जस बाई ठेवतात.
जय भीम-नमो बुध्दाय,
सभ्यताच गुलाम समजायची
प्रज्ञेला हि enlighten करायचं,
शीलला शिकवायचं कस राहायचं.
आणि अत्त दीप भव तुझा किती भारी झाला
ऐटीत राहायचं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *