विप्लव

कारण
निमित्त
माहित नाही
प्रेरक तू
उद्देश तू
चाललेल्या घडामोडींना
स्पष्ट करणारा
वाचक हि तू
आम्हा पिसाडलेल्या
जनतेचा
कर्णधार तू
स्वतःच दुःख
तोंडी न आणता
दुसऱ्यांच्या खुशीत
अश्रू दाबून
जगणारा तू
तू प्रवर्तक
दिशा दावणारा
तू दबलेला
आमच्या पिढीचा
नायक हि
तू
अस्वस्थ तू
असंतोष हि तू
तू नायक, पुढारी, सर्वश्रेष्ठ
अजून काय तू
अन मी
टांग देणारा नालायक

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *