Chapter closed

झवता पण येत नाही, सोडता पण येत नाही.हे माझ्या नाम्याची रांड,अशी कशी ग तू? अशी कशी. It was through ‘treaties’; […]

बेकड छापखानेवाले

शेतकऱ्याचे आसूड एका बैठकीत संपवली गेलेली पुस्तिका नाही. फुले त्याचे वाचन बऱ्याच ठिकाणी करत फिरत होते. बडोद्याचे महाराज सयाजीराव गायकवाड […]

११ एप्रिल

मुंबईत आल्यापासून एवढे कधीच मिस न्हवत केलं. आज या लॉक डाउन मुळे एक एक गोष्ट आठवत आहेत. ११ तारखेच्या सकाळी […]