मढं

मढं चर्चेत आणतांना एक घमंड आधी गोळा करावी लागली आहे. मयती ला लागून असलेला कारभार (पोलिटिकल इकॉनॉमी) स्वस्तात नाही अटकत; […]

ठाणे, कल्याण, उरण, अलिबाग, पनवेल, कर्जत, विरार, वसई, डहाणू, रेवास, जंजिरा म्हणजेच मेनलॅन्ड मुंबई पासून दूर

आगर म्हणजे भात, आणि भाताची शेती करणारे आगरी, असल्या इतिहासात न जाता, असं बघता येईल कि, कोळी समाजाला आगरी पण […]

हळवं

खूप वर्षानंतर आईच्या मांडीवर झोपलो, मन तर भरून आलं, पण डोळे काय थांबेनात. डोळ्यातन पाणी गळायला लागलं. मी थोंडवर टोपी […]

सैय्या

तसा “सैय्या” हा शब्द बहुतेकदा म्हणजे खुपदा तुम्हा आम्हाला ‘Bollywood’ च्या अतिक्रमणामुळे माहित झाला. “सैय्या” शब्दाला धरून हजारो गाणी बनली […]

वाढदिवस

एक जून, FB page open केल आणि धडाधड Notifications यायला सुरवात झाली, याचा वाढदिवस, त्याचा वाढदिवस, पूर्ण १५० जणांचे वाढदिवस, […]